Światło – część pierwsza

Czas podjąć temat światła. Czym właściwie jest, skąd się bierze, do czego się przydaje 😉 Podstawowy podział różnych źródeł światła, temperatura barwowa, strumień świetlny i sporo innych, ciekawych zagadnień.

Światło, jako takie, wszyscy wiemy czym jest. Ale jeśli zgłębić temat, okazuje się, że jest to zjawisko dość złożone. Czyli, że… co?

Światło to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali, która jest odbierana przez oko. Idąc nieco dalej mamy do czynienia z promieniowaniem optycznym – dla tego, że na światło składa się nie tylko to co widzimy, ale także to co jest powyżej i poniżej długości światła widzialnego. Nie widzimy niczego powyżej 780nm czyli podczerwieni oraz niczego poniżej 380 nanometrów, to znaczy ultrafioletu. Wszystko inne w tym przedziale jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem (wątek erotyczny 😉 ). Niektóre zwierzęta widzą i tę część światła, która dla nas dostępna jest tylko za pomocą urządzeń.

Podczerwień – 780nm do 1mm.
Ultrafiolet – 10nm do 400nm.

Widmo promieniowania optycznego

Widmo promieniowania optycznego

Powyższa grafika odwzorowuje 100% widma światła białego oczywiście poza tym czego i tak nie widać bezpośrednio.

Tak, tak światło białe składa się z wielu barw, które normalnie mieszają się ze sobą. Da się je rozdzielić np. pryzmatem. Niestety nie posiadam takowego 🙁 poszukajcie w Internecie jak to wygląda, albo po prostu poczekajcie na tęczę. Innym narzędziem, które pozwala obserwować widmo światła jest spektrometr. Jest to przyrząd, który, tak jak pryzmat, pozwala poprzez odpowiednie załamanie (dyfrakcję) różnej długości fali, na obserwowanie składowych barw różnych źródeł światła.

Poza tym, że światło ma budowę falową – czyli ulega różnego rodzaju zjawiskom fizycznym (np. dyfrakcja, interferencja) – posiada także budowę korpuskularną (czyli jest fizycznie “namacalne”). O tak, dobrze widzicie, światło jest obiektem fizycznym. Składa się ono z fotonów. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ ten temat to już działka fizyki kwantowej, która zajmuje się dualizmem korpuskularno-falowym. Dodam tylko, że foton, podobnie jak elektron, jest cząstką elementarną, tyle, że nie posiada ładunku elektrycznego i masy.

Wszystko to sprowadza się do jednego: że światło jest dużym strumieniem fotonów. Strumień ten ma nawet swoją prędkość, która w próżni wynosi 299 792 458 m/s, dla innych ośrodków zmienia się.

W następnym wpisie: temperatura barwowa, barwa, odwzorowanie barw, lumen, kandela, luks i mnóstwo innej teorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *